Ծիծաղելի անուններ

Ձեզ եմ ներկայացնում ծիծաղելի և զարմանալի բայց իրականում գոյություն ունեցող անուններ:
1.Տանուտերյան Սկյուռիկ

2.Ղասաբյան Պտղունցիկ

3. Շլորյան Գարֆինքյուլ

4.Շահանդուխտ Կզաքսյան
5.Գրիգորյան Յուղաբեր Վարդոյի
6.Մստոյան եղեցիկ Բուլվերսիկի
7.Ռստիկյան Կլիմենտ
8.Պտկունցյան Նաստել

9.Թառափյան Հակինթ

10.Գյուլամիրյան Կաքավ
11.Պանտելեյմոն Սոցկի
12.Սուջյան Ցելեսինա
13.Նեմեցով Շիլլեր
14.Ամերիկյան Ջումշուդ
15.Բոզոյան Պայքար
16.Պստիկյան Էլիբեկ
17.Պզպզյան Գելիմ
18.Չիչակյան Բախտիար
19.Գռսեմյան Բաղդագյուլ
20.Դնզզյան Մումինատ
21.Խամփերյան Բուբուշ
22.Թռչունյան Ռզգան
23.Ջոմարդյան Շաքար
24.Թոռչյան Ձուբեյդա
25.Կլորյան Շնորիկ
26.Զմալյան Քանաքար
27.Նախոյան Մարալիկ
28.Ցոլակ Գոմապետյան
29.Ջնդոյան Ավալ
30.Մուրդօղլյան Շարհազդան
31.Թոլոյան Տիտալ
32.Ծիլվիլյան Անախաս
33.Բռնադատվածային Սոխակ
34.Գյոզալյան Դալար Փարավոնի
35.Թմբուկյան Գյուլաբ
36.Մսղեմցյանց Լերձունի
37.Օլիմպիա Տիտղոսյան
38.Փայլակ Մակարոնյան

Отправить комментарий
Շնորհակալություն Մեկնաբանելու Համար!