Նա չի քնում, որ դու հանգիստ քնես:Նա չի քնում, որ մենք հանգիստ քնենք: Աստված քեզ հետ ՀԱՅ ԶԻՆՎՈՐ:
Եկեք աղոթենք նրանց համար, և աստծուց խնդրենք որ խաղաղություն բերի մեր սահմաններին:


Հայր մեր որ յերկինս ես,
սուրբ եղիցի անուն քո.
Եկեսցէ արքայութիւն քո.
եղիցին կամք քո.
որպէս յերկինս` եւ յերկրի.
Զհաց մեր հանապազորդ
տուր մեզ այսօր.
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր«
որպէս եւ մեք թողումք
մերոց պարտապանաց.
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն,
այլ փրկեա զմեզ ի չարէն:
Զի քո է արքայութիւն
եւ զօրութիւն եւ փառք
յաւիտեանս. 
Ամէն

Բարի գիշեր բոլորին Աստված բոլորիս հետ:

Отправить комментарий
Շնորհակալություն Մեկնաբանելու Համար!